-->
ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್:ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೊಟೆಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಟಿ

ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್:ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೊಟೆಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಟಿ

ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೊಟೆಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿಧ್ದ ಕರಡಿಧಾಮ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರೋ ಗುಡೇಕೊಟೆ..!
ಕರಡಿ, ತೋಳ, ಜಾಕ್ ವೇಲ್ , ಬರ್ಡ್ಸ. ಗಳನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪುನಿತ್...!

ಏಷ್ಯಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕರಡಿ ಧಾಮ ,ದರೋಜಿ ಮತ್ತು ಗುಡೇಕೊಟೆ..!

ಪುನಿತ್ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಖುಷಿಗೊಂಡ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ
ಕೆಲ ಕಾಲ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತು

ನಿರ್ಸಗ ತಾಣವನ್ಬ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪವರ್ ಸ್ಢಾರ್

0 Response to "ವಿಜಯನಗರ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್:ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೊಟೆಗೆ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಟಿ"

Post a Comment

Article Top Ads

Central Ads Article 1

Middle Ads Article 2

Article Bottom Ads