-->
ಜಿಲ್ಲಾ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯರಾಂ ಡೋರಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ-Dharwad

ಜಿಲ್ಲಾ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯರಾಂ ಡೋರಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ-Dharwad

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯರಾಂ ಡೋರಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಅಮೃತ ದೇಸಾಯಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಂಕರ್ ಶಳಕೆ , ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ರಾಕೇಶ್ ನಾಜೆರೆ ಅವರು ನೇಮಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ವರದಿ:
ರಘು ನರಗುಂದ

1 Response to "ಜಿಲ್ಲಾ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಯರಾಂ ಡೋರಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ-Dharwad"

Article Top Ads

Central Ads Article 1

Middle Ads Article 2

Article Bottom Ads