-->
ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ  ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-guru Poornima-Karatagi-Kisan Jagruti Tv

ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-guru Poornima-Karatagi-Kisan Jagruti Tv

ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕು ಮಾರ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಧಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿ  ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ಹು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಆಧ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.0 Response to "ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-guru Poornima-Karatagi-Kisan Jagruti Tv"

Post a Comment

Article Top Ads

Central Ads Article 1

Middle Ads Article 2

Article Bottom Ads